Excellence in people, excellence in commitment, excellence in execution, excellence for your success
KE agency logo
Upload file

De informatie verzameld op dit inschrijvingsformulier is opgenomen door KE AGENCY in een geautomatiseerd bestand zodat wij u kunnen contacteren. Deze worden bewaard voor de tijd die nodig is om aan uw verzoek te voldoen en zijn bestemd voor de commerciële dienst van het bedrijf. In overeenstemming met de nieuwe algemene verordeningen inzake gegevensbescherming heeft u het recht om toegang tot de betreffende gegevens uit te oefenen en deze te corrigeren door contact op te nemen met de verantwoordelijke op het e-mail adres info@keagency.be

Lees meer
x